[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog

Daktypes

     Richard van Kempen

 

 

Start
Omhoog

Tegenwoordig zullen veel mensen de term "schroefdak" wel eens hebben horen vallen. De term geeft de bevestigingswijze weer van het riet.

Het grote verschil tussen het schroefdak en het traditioneel opgebouwde dak, is het volgende: Bij het traditionele dak, wordt d.m.v. speciaal gereedschap een binddraad om een lat onder het rietpakket heen gebonden. Bij een schroefdak, wordt een binddraad met een schroef aan de onderconstructie geschroeft.

Waar er dus bij traditonele daken altijd een raamwerk van latten achter het riet moet zitten, waar het gereedschap achter langs kan, is voor een schroefdak een vlakke houten plaat, van voldoende dikte en sterkte genoeg.

Verder zijn er verschillen in de brandveiligheid en de isolatiewaardes

Onderstaand de 2 verschillende methodes met bijbehorende getallen

 

Het traditionele dak

De open constructie is het rieten dak zoals het al eeuwen gemaakt wordt. Het riet wordt op rietlatten gebonden. Er moet vanwege de techniek van het binden altijd een spouw bestaan tussen het riet en de onderconstructie. Het rietpakket doet hier in de praktijk niet mee als isolerend pakket.

Om aan de bepaling van de RC-waarde (2,5) uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen moet bij nieuwbouw een dergelijke constructie altijd onder het rietpakket een isolatielaag bezitten(art.71). In de praktijk wordt het rieten dak boven een isolatiepaneel aangebracht. Dit geldt niet bij vervanging van een bestaand rieten dak (dan is men niet gebonden aan de eis van een Rc=2,5). Dit type dak is moeilijk tochtdicht te krijgen als er niet op een isolatiepaneel wordt gewerkt. Er is geen "harde" scheiding tussen binnen en buiten. Bij brand in het rietpakket zal het vuur zich in enkele minuten door het rietpakket heen eten(omdat er lucht, en dus zuurstof, door het riet aangezogen kan worden uit de ruimte eronder). Dit vuur is door de brandweer zeer moeilijk te blussen.

Duidelijk zijn hier de sporen, rietlatten, de sprei- en rietlaag te zien. Het "open" karakter van het rietendak is ook van de binnenkant waar te nemen. Omdat de traditionele open constructie relatief brandgevaarlijk is, minder comfort (tocht) en stof met zich mee brengt, gaat de voorkeur van rietdekkers en opdrachtgevers in toenemende mate uit naar het aanbrengen van een gesloten constructie(schroefdak).

Indien een hogere isolatiewaarde verlangd wordt kan het traditionele dak voorzien worden van aanvullende isolatie in de vorm van een onderliggend sandwich-paneel met verhoogde tengel of er kan naderhand van binnenuit worden ge´soleerd. Indien van binnen uit wordt ge´soleerd moet er altijd een tochtdichte dampremmende laag aan de binnenzijde worden voorzien omdat anders grote gevaren bestaan voor inwendige condensatie en daardoor het vergaan van het rietpakket.

 

Het Schroefdak

Bij de gesloten constructie, ofwel het schroefdak, wordt het riet op een dichte ondergrond geschroefd.

Het plaatmateriaal kan bestaan uit; multiplex, OSB-plaat, spaanplaat V313 verlijmd (het groene spaanplaat), underlayment etc. van 19 mm dikte i.v.m. de schroeflengte indien gebruik wordt gemaakt van enkel deze plaat en het plaatmateriaal ook binnen in het zicht blijft. In dit geval mag er natuurlijk geen enkele schroef door de plaat steken (probeer dit desnoods van te voren uit of dit ook voor uw schroeven ook geldt). De op de markt zijnde isolatiepanelen hebben allemaal een buitenplaat van min. 12mm dik. Het maakt technisch niet uit dat de schroef hier iets door de plaat steekt. Trekproeven hebben uitgewezen dat bij de gebruikte plaatkwaliteiten bij 12mm de houdkracht van de schroef groter is dan de breeksterkte van het dundraad waarmee aan de schroef getrokken wordt. Een dikkere buitenplaat heeft daarom geen meerwaarde.

De spouw tussen riet en onderconstructie ontbreekt. Het gehele rietpakket helpt mee met het vormen van een isolerend pakket. De woning is tochtdicht. Er is een harde scheiding tussen binnen en buiten.
Vuur in het rietpakket kan geen lucht (zuurstof) van onderen aanzuigen, het vuur smeult hierdoor meer dan dat het brandt. Hierdoor wordt het schroefdak een relatief brandveilig dak en kent dus ook lagere tarieven voor de opstal verzekering.

Een dergelijk dak op enkel een 19 mm. plaat heeft een Rc waarde van ongeveer 1,5 en voldoet daarmee nog niet aan de norm (Rc=2,5) van het Bouwbesluit. Nieuwe daken worden daarom vrijwel altijd op een voor dit doel geschikt isolatiepaneel aangebracht. Al voor het aanbrengen van de rietlaag (de spreilaag vervalt) is de kap al "dicht" Van de binnenzijde is goed te zien dat de kap gelijk "betimmerd" is. Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd kan het plaatmateriaal vervangen worden door een sandwich schroefpaneel of er kan van binnenuit aanvullend worden ge´soleerd. Voor nieuwe panden is, i.v.m. de energie-prestatie-norm (EPN), altijd een isolatiepaneel noodzakelijk.

NB bij elk schroefdak moet zo ver als mogelijk aan de binnenzijde (warme zijde) van de constructie een dampdichte laag toegepast worden.

 

Afwerkingen Tuinmeubilair Dakkapellen Dakramen Overigen Onderhoud Daktypes

Bronvermelding:

Bovenstaande informatie is opgesteld door de Vakfederatie Rietdekkers en is ook terug te vinden op de webpagina van de Vakfederatie.

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@vankempen.biz.
Laatst bijgewerkt: 08 maart 2014

Rietdekkersbedrijf Richard van Kempen 06 5437 8897